Do třetice: Béčko

Na Béčku se pracovalo již od roku 1970, stavba byla zahájena roku 1977. Stavba trati byla mnohem náročnější, trasa B totiž vede velmi hluboko, místy i poblíž Vltavy, a také bylo potřeba vyrazit dvě přestupní stanice v obtížných geologických podmínkách. Třetí linka pražského metra, pojmenovaná I. B, se otevřela veřejnosti 2. listopadu 1985. K reciproční výstavbě stanic došlo v rámci tehdejšího československo-sovětského „přátelství“, kdy se při zprovoznění stanice Moskevská (dnes Anděl) v Moskvě otevřela stanice Pražskaja (Pražská).

Původní vestibul stanice Národní třída stával v sousedství obchodního domu Máj v místech dnešního komplexu Quadrio.

Prostorový výkres přestupní stanice Sokolovská. Doplněním třetí tratě metra se v centru Prahy uzavřel tzv. přestupní trojúhelník, který se v úvahách projektantů vyskytoval již od meziválečného období. Požadavek na důsledné stavební oddělení tratí bohužel vedl u všech přestupních stanic ke značné délce přestupních tras pro cestující.

Souprava 81-71 vjíždí do stanice Karlovo náměstí, obložené skleněnými tvarovkami od skláře Františka Víznera. Za povšimnutí stojí rovněž nový přístup k osvětlení nástupišť liniovými nosiči („žlutými hady“), 1985.

Pohled na staveniště severního vestibulu stanice Moskevská na místě zbořeného bloku domů
s nárožním domem U Zlatého Anděla.

Přestupní stanice Můstek se střídmými keramickými obklady a liniovými nosiči osvětlení a informačního systému, které zajišťovaly přímé osvětlení nástupiště a nepřímé osvětlení odrazem o bílé plochy stropů, 1985.

Interiér zaniklého vestibulu stanice Moskevská s rozlehlou mozaikou s motivy hlavního města tehdejšího Sovětského svazu.

Původní vestibul stanice Moskevská na nároží Plzeňské a Nádražní ulice. Dnes na jeho místě stojí komplex Zlatý Anděl.

Částečná pěší zóna v ulici Na Příkopě a 28. října, otevřená v roce 1985, byla v určitých kruzích považována za zásadní výdobytek výstavby metra. Zde v původním stavu po otevření.

Nevzhledné stříšky z vlnitého laminátu na Karlově náměstí tvořily původně parkové úpravy u výstupu
z metra na Karlově náměstí v místech dnešní budovy Charles Square Center.