Sloužit budou automaty

Budoucnost se blíží: automatické metro bez strojvedoucích bude jezdit na trase D, automatizace se ale plánuje i na nejstarší lince pražského metra, na Céčku. Plánovaným horizontem je rok 2031. Automatizace zvýší kapacitu, flexibilitu i bezpečnost nejvytíženější pražské linky. Automatizace linky C je strategickým projektem s výrazným modernizačním a inovačním přínosem pro pražskou hromadnou dopravu, který je současně zařazen mezi prioritní projekty v oblasti čisté a udržitelné mobility Klimatického plánu
hl. m. Prahy 2030.

Nástupištní stěny předcházejí vzniku rizikových situací, vedoucích k přerušení provozu metra způsobených pády předmětů či dokonce vstupy a pády osob.

Zavedením plně automatického provozu na lince C dojde zejména k navýšení přepravní kapacity a cestovní rychlosti linky C.

Díky instalaci bezpečnostních stěn na nástupištích dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

Zabezpečovací zařízení pracuje s „pohyblivým blokem“: automatický systém ověřuje přesnou polohu všech vlaků v provozu, což umožňuje kratší špičkové intervaly oproti současné technologii „pevného bloku“.

Linka C je nejzatíženější linkou pražského metra, nejkratší interval je 115 sekund. Zkrácení špičkového intervalu až na úroveň 90 sekund je možné pouze formou modernizace.

Nástupištní stěny předcházejí vzniku rizikových situací, vedoucích k přerušení provozu metra způsobených pády předmětů či dokonce vstupy a pády osob.