Vozy metra - různé typy

Za normalizace vláda rozhodla o koupi sovětských vozů Ečs místo vyvíjených českých souprav R1. Vozy Ečs z Mytiščinského strojírenského závodu byly mnohem těžší, což přineslo řadu komplikací, obzvlášť se statikou Nuselského mostu. Vozy Ečs byly za hranicí životnosti, chyběl i požadovaný výkon a jakákoliv modernizace nebyla možná. Později se nejrozšířenějšími vozy pražského metra staly inovované 81-71, ale již začátkem 90. let se ukazovalo, že vozový park metra přesluhuje. Škoda Plzeň proto začala vozy výrazně modernizovat. Na linkách A a B jezdí od roku 1996. Prvními v tuzemsku vyvinutými vlaky metra jsou M1, které vozí cestující na trati C od roku 2000.

První tratí pražského metra, byť neveřejnou, se stala 1,8 km dlouhá zkušební trať Kačerov, vedená od nádraží Praha-Krč do prostoru budoucího depa Kačerov. Trať byla původně vybudována pro zkoušky tuzemských rychlodrážních jednotek R1 vyvíjených podnikem ČKD na základě výběrového řízení z roku 1968. Prototypy zde zahájily typové zkoušky dne 6. 5. 1971. Na trati byly tři modelové stanice Louka (u depa Kačerov), Pole a Most (u nádraží Praha-Krč) pro simulaci reálného provozu. Na horním konci byla dále plechová hala pro deponování a unimo buňky pro zázemí pracovníků zkušební tratě. Na snímku jedna z jednotek R1 mezi stanicemi Louka a Pole, v pozadí silueta sídliště Krč.

Návrh vozidla pro pražské metro z roku 1940.

Dne 14. 1. 1972 došlo na zkušební trati Kačerov k vážné nehodě, kdy jedna z jednotek R1 najela ve vysoké rychlosti do druhé, stojící v plechové hale. Poškození obou vozidel vedlo k přerušení zkoušek. Nemohly tak být dokončeny např. zkoušky vlakového zabezpečovače ARS či automatického cílového brzdění ACB. Po opravě s využitím méně poškozených dílů byly zkoušky dokončeny na zkušebním okruhu ve Velimi.

Nedílnou součástí vozového parku metra je i široká paleta speciálních vozidel pro nejrůznější využití, které vládnou tratím metra v nočních hodinách. Lokotraktor T212.1 s pracovním vlakem při dokončování stanice Želivského v roce 1980.

Převážná část vozů řady 81-71 byla modernizována na typ 81-71M, s nímž se můžeme dodnes setkat na tratích A a B. Celkem bylo v letech 1996 až 2011 modernizováno 93 souprav (465 vozů).

Inovované sovětské vozy řady 81-71 se postupně staly nejrozšířenějším typem v pražském metru. Celkem bylo v letech 1978 až 1990 dodáno 507 vozidel, která sloužila v provozu do června 2009.

Moderní jednotky M1 byly prvními v tuzemsku vyvinutými vlaky metra. V letech 1998 až 2011 jich bylo dodáno celkem 53 souprav (265 vozů), které jsou provozovány výhradně na trati C.

Nejstarší sovětské vozy Ečs byly dodány v letech 1973 až 1977 a pražské metro s nimi zahajovalo provoz. Cestujícím sloužilo celkem 85 vozů, a to až do června 1997.

Současný park speciálních vozidel ilustruje pracovní vlak s tunelovou čisticí soupravou vedený lokotraktorem řady 797.8 a zakončený řídicím vozem. Stanice Pražského povstání, 2008

Výstřižek z novin Večerní Praha – 3. prosince 1970.