Céčko bylo první

Otevření prvního úseku tratě C 9. května 1974 komunisté použili jako manifestaci dobrých vztahů se SSSR, květen odkazoval na osvobození Prahy Rudou armádou. Do provozu na lince C byly nasazeny třívozové soupravy, nevyužitá část stanic (protože nástupiště byla projektována na vlaky pětivozové) byla zajištěna zábranami. Čtyřvozové soupravy začaly postupně jezdit v srpnu 1975.

Dobová reportáž z roku 1970 o prvním raženém úseku na trati C v oblasti Pankráce.

Studie cílového řešení MHD v Praze měla komplexně řešit nejen trasování a odbornou problematiku vlastní výstavby metra, ale také integraci metra do nového dopravního systému hlavního města a urbanistické struktury města. Ukázka urbanistické části studie z roku 1968, zpracovaná architekty M. Polívkou a I. Obersteinem v Útvaru hlavního architekta města Prahy, představuje jednu z raných variant směrového vedení tratí metra v centru města a pro svoji
dobu charakteristické brutalistní představy o výhledovém urbanistickém řešení okolí těchto tras. Kromě rozsáhlých asanačních území stojí za povšimnutí navrhované silniční stavby i úplné vymístění tramvajové dopravy.

Sokolovská, úroveň nástupiště.

Hlavní nádraží, úroveň nástupiště.

Gottwaldova, úroveň nástupiště.

Budějovická, vestibul s obchodní pasáží.

Muzeum, vstup z podchodu.