Na počátku bylo prkno, na konci je metro

Před více než 50 lety se začínalo v pracovních pláštích u rýsovacího prkna, s trubičkovými pery a logaritmickými pravítky. Nejdřív vymyslet a nakreslit, až potom stavět. Projektanti museli začít dříve, pak přišli na řadu stavitelé.

Stále platí: nejdřív vymyslet, navrhnout a nakreslit, až pak přijdou na řadu stavitelé.

Minulost: to, co je v hlavě, musí na papír.

Revolucí v projektování pražského metra byl příchod počítačů. Možnost upravit již hotový návrh bez gumování byla asi ta nejviditelnější změna navenek. Důležitý přínos se ale skrývá ve zrychlení a zpřesnění statických výpočtů, kterých je při tomto typu podzemní stavby potřeba značné množství. Výkon grafických karet, které výpočty reálně provádějí, by záviděl nejeden gamer.

Papír je stále třeba

I když se vytvoří 3D model stanice metra (zde Libuš na trase D) stále ještě je nutné převést výstupy do klasických tištěných výkresů.

Více o Metroprojektu na:

Současnost: už nekreslíme výkresy, náš návrh vytváříme ve trojrozměrném digitálním modelu. Koordinační 3D model stanice Nemocnice Krč.

Virtuálně si celou navrženou stavbu postavíme předem. Pak už ji „jen“ postavit ve skutečnosti… 3D model stanice Nové Dvory.

A budoucnost: projektantka se s použitím 3D brýlí „prochází“ rozpracovaným modelem – návrhem stanice metra.