Jak to taky mohlo vypadat

Podzemní dráha se v hlavách Pražanů rodila dlouho. První návrh na pražskou podzemní dráhu přednesl Ladislav Rott roku 1898, stavba se měla spojit s výstavbou kanalizace a s asanací Starého Města. V roce 1926 byl předložen první návrh na výstavbu čtyř podzemních tratí. Těsně před válkou byla stavba první trasy A již fakticky zahájena, ale historie metru nepřála. Po válce se měly práce obnovit, ale země, vzpamatovávající se z ničivé války, nebyla hospodářsky dost silná.

Pentlogram směrů a zatížení sítě elektrických drah dle dopravního průzkumu Dr. Ing. Alexandra Voigtse z roku 1927.

Návrh schématu dopravní sítě městské dráhy „Metro“ dle návrhu inženýrů Lista a Belady z roku 1926.

Další návrhy na výstavbu podzemních tratí byly vypracovány jako soutěžní do soutěže vypsané Elektrickými podniky hlavního města Prahy v roce 1931.

Vizualizace stanice metra Radnice s bočními nástupišti a architekturou připomínající stanice podzemních drah z první poloviny 20. století (např. v Paříži nebo Madridu), 1941.

Originál dopisu obchodníka Ladislava Rotta městské radě Královského hlavního města Prahy z 2. června 1898.

Po odevzdání dokončeného projektu podzemní dráhy v Praze dle zadání Elektrických podniků uspořádalo Konsorcium prohlídku projektu s odborným výkladem v Obecním domě.

Známá vizualizace rampy podpovrchového úseku. Ve skutečnosti měly tramvaje podjíždět celé náměstí a rampy do povrchové sítě se měly nacházet až v Mezibranské a Anglické ulici a u Hlavního nádraží.

Prostorový výkres návrhu úpravy křižovatky
u Čechova mostu se stanicí na úpatí tunelu pod Letnou. V této části měl být tunelový úsek přerušen a rychlodrážní trať měla povrchově přecházet přes Čechův most. Návrh je datován červnem 1939, kdy ještě platila koncepce podpovrchové tramvaje dle „Projektu D“.